skriker

Pre-Raphaelites

author - malyfred / 23. 5. 2005
Godiva

I have discovered Pre-Raphaelites during my summer studies in London many years ago. But since that time I really love their kitschy but sometimes surprising paintings.

Ophelia

And all this just because of cover page of Oscar Wild's De Profundis where was used detail from Rossetti's Beata Beatrix.

Beata Beatrix

"For us there is only one season, the season of sorrow."
(Oscar Wild, De Profundis)

But in this case it is a sorrow of a very strange kind. You do not cry – you have just very sad smile on your face as you feel that you have lost something in your life but it was so nice that you cannot cry anymore. You can just wait patiently…

Expectations

Artmuseum.cz (česky, czech)
Links to Pre-Raphaelite web-sites
WebMuseum
Wikipedia
Victorian Web
define: kitsch – just for Katie:o)

10529

author - malyfred / 22. 5. 2005

Abych si po tom několikadenním učení trochu spravil náladu, tak teď se budu chvilku plácat po ramenou a nafukovat pýchou.

plác plác
fuk fuk
plác
fuk
plác plác

K dnešnímu dni si odsud stáhlo celkem 10529 lidí některý z mých výtvorů. Těch lidí tedy bylo určitě méně, ale těch souborů bylo přesně tolik. V čele je IImage Browser, ale ani IImage Gallery si nevede špatně. A dokonce i nejnovější snaživec JÄÅ Preview se tam vyskytuje.

Hurá! Hurá! Hurá!

U45 – první střelba

author - malyfred / 21. 5. 2005
Artificial Neural Network

Já vím, že to moc nevypadá, ale tahle věc rozpoznává rukou psaná písmena. Je to úplně první nástřel, jak by ta naše suprdupr neuronová síť mohla vypadat, ale hned na první pokus mít úspěšnost rozpoznávání 90,8 % lze považovat za parádní. Naším cílem je prolomit hranici 94,4 %, což je nejlepší výsledek v diplomce jistého pana kolegy z Čech, který ovšem strávil jeho dosahováním půl roku života (použil K-means clustering místo neuronové sítě) a ještě o tom napsal velmi čtivou diplomku.

Nám to trvalo pět hodin psaní skriptů v Pythonu, abychom dostali ta správná data na patřičná místa a 20 minut kreslení sítě v SNNS:)

Prague

author - cnainee / 20. 5. 2005
prague.jpg

Ze by narazka na nase hlavni mesto ?

Öland

author - malyfred / 19. 5. 2005 /
  • česky
Öland

Master Words for which people?

author - malyfred / 18. 5. 2005

"Master Words for which people?" said Mowgli, delighted to show off. "The jungle has many tongues. I know them all."

"A little thou knowest, but not much. See, O Bagheera, they never thank their teacher! Not one small wolfling has come back to thank old Baloo for his teachings. Say the Word for the Hunting People, then, – great scholar!"

"We be of one blood, ye and I," said Mowgli, giving the words the Bear accent which all the Hunting People of the Jungle use.

"Good! Now for the Birds."

Mowgli repeated, with the Kite's whistle at the end of the sentence.

"Now for the Snake People," said Bagheera.

The answer was a perfectly indescribable hiss, and Mowgli kicked up his feet behind, clapped his hands together to applaud himself, and jumped on Bagheera's back, where he sat sideways, drumming with his heels on the glossy skin and making the worst faces that he could think of at Baloo.

„Mistrovská Slova kterého národu?” ptal se Maugli maje radost, že se může pochlubiti. „Džungle má mnoho jazyků. Já je znám všechny.”

„No, něco znáš, ale mnoho ne. Pohleď, Bagýro, nikdy nepoděkují svému učiteli. Nikdy nepřišel ani jediný malý vlček, aby poděkoval starému Balúovi za jeho učení. Řekni tedy slovo pro Lovecký Národ, ty velký učenče.”

„Jsme z jedné krve, vy i já,” řekl Maugli, dávaje slovům medvědí přízvuk, jehož užívají v džungli všichni.

„Dobrá! A nyní heslo ptačí.”

Maugli odpověděl, přidav na konec průpovědi supí hvizd.

„A teď pro Hadí Národ,” řekl Bagýra.

Odpovědí byl nepopsatelný sykot, a Maugli vykopl oběma nohama do zadu a sám si zatleskal, a skočil Bagýrovi na hřbet, kde usedl na bok, kopaje patami jeho hebkou srst a dělaje na Balúa nejošklivější obličeje, které si mohl vymyslit.

"Mästarorden för vilket folk?" sade Mowgli, förtjust att få visa sig på styva linan. "Djungeln har ju många språk. Jag kan dem allesammans."

"Ja, du kan nog en del, men inte mycket. Där ser du, Bagheera, att de aldrig är tacksamma mot sin lärare. Inte en enda liten vargungare har någonsin kommit tillbaka för att tacka gamla Baloo för hans lärdomar. Nå, säg nu ordet för det jagande folket, du lärde man."

"Vi är av samma blod, ni och jag," sade Mowgli och gav orden den björnbetoning som brukas bland alla de jagande folken.

"Bra. Nu vill vi höra fåglarnas ord."

Mowgli läste upp dem och visslade som gladan i slutet på meningen.

"Och nu ormfolkets ord," sade Bagheera.

Svaret blev en fullständigt obeskrivbar väsning, och Mowgli började skutta och dansa omkring, klappade i händerna åt sig själv och hoppade upp på Bagheeras rygg där han satte sig på tvären och trummade med hälarna mot det glänsande skinnet och gjorde de värsta grimaser han kunde åt Baloo.

„Klíčová slova pro jaký lid?” řekl Mauglí a už se těšil, jak se blýskne, „Džungle má mnoho jazyků. Znám je všechny.”

„Trochu, ale moc ne. Jen se podívej, Baghíro, to je nějaká vděčnost k učiteli. Žádné vlče jakživ nepřijde starému Bálúovi poděkovat za vyučení. Pověz tedy, ty moudrá hlavo, slova lovících šelem.”

„Vy a já jsme z jedné krve.” Mauglí to po způsobu lovících šelem pronesl s medvědí výslovností.

„Dobrá. A co řekneš ptákům?”

Mauglí mu to zopakoval a na konci každé věty hvízdl jako luňák.

„A hadům,” řekl Baghíra.

Mauglí odpověděl přímo nepopsatelným sykotem, potom udělal kotrmelec, pochvalně si plácl do dlaní, skočil Baghírovi na hřbet, bokem se tam uvelebil, patami ho kopal do lesklé srsti a hrozně se na Bálúa šklebil.

Author, autor, författare: Rudyard Kipling
Translated by, přeložil, översättning av:
Miloš Maixner, Britt G. Hallqvist, Aloys a Hana Skoumalovi

Tak se tedy učím jazykům, zvláště pak: …loveckému volání cizincovu, které je nutno opakovati hlasitě, pokud se naň nedostane odpovědi, kdykoli někdo z džunglího národa loví mimo hranice svých vlastních lovišť.

»Dovolte mi loviti zde, neboť mám hlad!«

P. S.

V pondělí jsem dělal první část zkoušky ze švédštiny.

Himmelfahrt – když muži jdou

author - malyfred / 17. 5. 2005

Povím vám, že bych nikdy neřekl, že nějaké Nanebevstoupení (Himmelfahrt), může mít něco do sebe. A ono má. Čtyřicet dní po Velikonocích si průměrný Čech – kovaný ateista, na nějakého nemrtvého Ježíše (prvního, dobře zdokumentovaného zombieho), ani nevzpomene. To průměrný Němec – ten sice také netuší o Ježišovi zhola nic, zato ví, že je to den volna a hlavně – den mužů!

Den, kdy muži opouštějí své ženy, milenky a matky a společně kráčejí do lůna přírody oddávat se pouze mužským zábavám. Den, kdy se utvrzují ve své mužnosti děláním kapitálních békovin. Den, kdy je na ně třeba brát ohledy, neboť chlapci se vracejí.

A tak i my, rozjařeni myšlenkou této skvělé tradice, která nám byla našimi německými spolumuži představena, tak i my jsme šli do lesů a oddávali se nesmyslným činnostem za stáleho hovoru a tichého snění o Huriskách v Ráji na nás čekajících.

Himmelfahrt


B38 – Jsme mistri !!!

author - cnainee / 16. 5. 2005

Mam pro Vas novinu. Vcera se hralo finale Mistrovstvi sveta v lednim hokeji a porazili jsme Kanadu 3:0 !!!

PICT0015.jpg

Finale uz je pomerne zajimava zalezitost a neni vylouceno ze v pripade vyhry bude i levnejsi chleba. Bylo tedy rozhodnuto jit hajit ceske barvy do hospudky a zapas si vychutnat na velkem platne.


JÄÅ Preview

author - malyfred / 16. 5. 2005

This is a right time to realease another nice WordPress plugin, isn't it?

If you would like to see the preview of your post exactly as it looks like on your page (with all formating etc.) before you publish it – JÄÅ Preview plugin is what you need. Because JÄÅ Preview works with all themes!

How it works

After installation – you get a new button in your Quicktags area. Just click on it!

JÄÅ Preview Plugin

New window with your post should be opened. Don't forget that you have to save your post before you click on the "preview" button.

You are allowed to see the preview of the post only if you are logged into the administration of you web and your user level is heigher than the authors level or you are the author of the post.

Download

jaeaa-preview1.0.zip

Installation

Unpack preview-plugin.php to your wp-content/plugins directory and activate it.

P. S.

You should also try these plugins: IImage Browser, IImage Gallery, Polyglot, IImage Panorama

BTW do you know how to pronounce JÄÅ?
No?
Ok – just like this: yaeo:)

Fix:

23. 05. 2005 – preview.php removed – we don't need it anymore as I have found much smarter way how to do that. Thanks to www.mattread.com

U44 – Jimbo nás nemá rád

author - malyfred / 16. 5. 2005

Sice se může zdát, že se tu pořád jenom bavím, ale ve skutečnosti nevím kam dřív skočit.

Výsledky tomu bohužel tak úplně neodpovídají. Náš cvičící Jim, pravověrnými Švédy vždy oslovován s „j” na začátku, a námi přezdívaný „Jimbo”, asi neví co je to statistika a o Gaussově křivce nejspíš nikdy neslyšel, protože ta jasně říká, že takto hodnocení všech studentů kursu vypadat nemá…

ann_res.png
© 2004 - 2022 malyfred