skriker

Prosba

author - cyklista viktor / 2006-05-07
Rabíndranáth Thákur (http://www.harvardsquarelibrary.org/tagorepower/)

Rabíndranáth Thákur

Prosba

 

Abys mě ochránil před světem,
    o to tě neprosím, Pane –
jen proti strachu dej mi svůj pevný štít.
Když mysl zahoří ve výhni útrap,
    nežádám útěchy plané –
jen sílu, bych mohl nad bolem zvítězit.

 

I když mi nikdo k pomoci nespěje,
nevzdám se boje, nevzdám se naděje,
i když mě celý svět ranami drtí,
    i když mě celý svět klame,
můj duch se nikdy nenechá porazit.

 

Abys mě ochránil svou mocí,
    o to tě neprosím, Pane –
dej sílu, bych mohl sám sebe ochránit.
Nechci, bys břímě mé ulehčil,
    nežádám útěchy plané –
dej sílu, bych mohl na sebe břímě vzít.

 

V jasných dnech štěstí já s hlavou sklopenou
před tvojí tváří nechť stojím s pokorou
a ve zlých chvílích za nocí trýznivých,
    kdy celý svět mne jen klame,
dej, abych dokázal svou víru neztratit!

 

Comment

  1. charlie 2006-05-07 / 4.41 pm

    =)) sqělý =))

    Nechci rozebírat, nerad rozebírám tyhle věci, takže jen skvělý.

    Btw, viděli jste někdo film V JAKO VENDETA? (Nebo četli jste ten Mooreův komiks?) Je to taktéž skvělý…

    Sqělý!!! “Iquista!”

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2004 - 2024 malyfred