skriker

U46 – den zabiják

author - malyfred / 25. 5. 2005
ANN zkouška

V úterý v 8.00 jsem nastoupil na pětihodinovou zkoušku z neuronových sítí. Systém dost podobný minulé akci jenom jsem se tentokrát vybavil svačinou a trpělivostí. Po třech hodinách mi obojí došlo a šel jsem na oběd.

ANN - zkouška

Největší machři finišují ale až po pěti hodinách, dokonce i Claudio to dotáhnul na hodiny čtyři – bravo!

Chvíli jsem přemýšlel proč mám pocit, že už jsem v tý divný tělocvičně byl a pak mi došlo, že jsem tam před měsícem byl takhle jednou v noci na koncertě. Naštěstí jsme se tam s C. vetřeli asi půl hodiny před začátkem, takže jsme ušetřili sto vočí vstupný a ještě řádně zařádili. Ostatně muzikanti neváhali a zařádili taky, přesně podle svého jména – Bring Me The Fucking Riot… Man.

polacks_koncert.jpg
polacks_koncert1.jpg

Zpět do přítomnosti – úderem 18.00 mi začínala druhá zkouška toho dne – písemná a zároveň závěrečná část zkoušky ze švédštiny. Na tu jsem se neučil ani minutu, protože neuronky mi sežraly všechen čas a já spoléhal na Mauglího.

Tož zkoušky jsou za mnou, pokud nebudu muset některou dělat znovu, tak zbývá jen vycvičit naší Jimbo síť a sepsat o tom pejpr, opravit dva zbývající refoše a… léto je tady:)

P. S.
Konečně tu na stromech narostlo listí a to si prosím pečlivě prohlédněte dnešní datum – neuvěřitelný, co?

Due South – Episode I

author - malyfred / 24. 5. 2005
Öland

Před týdnem a kousek jsme se vrátili z výletu na ostrov Öland. A takové to tedy bylo…


U45 – první střelba

author - malyfred / 21. 5. 2005
Artificial Neural Network

Já vím, že to moc nevypadá, ale tahle věc rozpoznává rukou psaná písmena. Je to úplně první nástřel, jak by ta naše suprdupr neuronová síť mohla vypadat, ale hned na první pokus mít úspěšnost rozpoznávání 90,8 % lze považovat za parádní. Naším cílem je prolomit hranici 94,4 %, což je nejlepší výsledek v diplomce jistého pana kolegy z Čech, který ovšem strávil jeho dosahováním půl roku života (použil K-means clustering místo neuronové sítě) a ještě o tom napsal velmi čtivou diplomku.

Nám to trvalo pět hodin psaní skriptů v Pythonu, abychom dostali ta správná data na patřičná místa a 20 minut kreslení sítě v SNNS:)

Öland

author - malyfred / 19. 5. 2005 /
  • česky
Öland

Master Words for which people?

author - malyfred / 18. 5. 2005

"Master Words for which people?" said Mowgli, delighted to show off. "The jungle has many tongues. I know them all."

"A little thou knowest, but not much. See, O Bagheera, they never thank their teacher! Not one small wolfling has come back to thank old Baloo for his teachings. Say the Word for the Hunting People, then, – great scholar!"

"We be of one blood, ye and I," said Mowgli, giving the words the Bear accent which all the Hunting People of the Jungle use.

"Good! Now for the Birds."

Mowgli repeated, with the Kite's whistle at the end of the sentence.

"Now for the Snake People," said Bagheera.

The answer was a perfectly indescribable hiss, and Mowgli kicked up his feet behind, clapped his hands together to applaud himself, and jumped on Bagheera's back, where he sat sideways, drumming with his heels on the glossy skin and making the worst faces that he could think of at Baloo.

„Mistrovská Slova kterého národu?” ptal se Maugli maje radost, že se může pochlubiti. „Džungle má mnoho jazyků. Já je znám všechny.”

„No, něco znáš, ale mnoho ne. Pohleď, Bagýro, nikdy nepoděkují svému učiteli. Nikdy nepřišel ani jediný malý vlček, aby poděkoval starému Balúovi za jeho učení. Řekni tedy slovo pro Lovecký Národ, ty velký učenče.”

„Jsme z jedné krve, vy i já,” řekl Maugli, dávaje slovům medvědí přízvuk, jehož užívají v džungli všichni.

„Dobrá! A nyní heslo ptačí.”

Maugli odpověděl, přidav na konec průpovědi supí hvizd.

„A teď pro Hadí Národ,” řekl Bagýra.

Odpovědí byl nepopsatelný sykot, a Maugli vykopl oběma nohama do zadu a sám si zatleskal, a skočil Bagýrovi na hřbet, kde usedl na bok, kopaje patami jeho hebkou srst a dělaje na Balúa nejošklivější obličeje, které si mohl vymyslit.

"Mästarorden för vilket folk?" sade Mowgli, förtjust att få visa sig på styva linan. "Djungeln har ju många språk. Jag kan dem allesammans."

"Ja, du kan nog en del, men inte mycket. Där ser du, Bagheera, att de aldrig är tacksamma mot sin lärare. Inte en enda liten vargungare har någonsin kommit tillbaka för att tacka gamla Baloo för hans lärdomar. Nå, säg nu ordet för det jagande folket, du lärde man."

"Vi är av samma blod, ni och jag," sade Mowgli och gav orden den björnbetoning som brukas bland alla de jagande folken.

"Bra. Nu vill vi höra fåglarnas ord."

Mowgli läste upp dem och visslade som gladan i slutet på meningen.

"Och nu ormfolkets ord," sade Bagheera.

Svaret blev en fullständigt obeskrivbar väsning, och Mowgli började skutta och dansa omkring, klappade i händerna åt sig själv och hoppade upp på Bagheeras rygg där han satte sig på tvären och trummade med hälarna mot det glänsande skinnet och gjorde de värsta grimaser han kunde åt Baloo.

„Klíčová slova pro jaký lid?” řekl Mauglí a už se těšil, jak se blýskne, „Džungle má mnoho jazyků. Znám je všechny.”

„Trochu, ale moc ne. Jen se podívej, Baghíro, to je nějaká vděčnost k učiteli. Žádné vlče jakživ nepřijde starému Bálúovi poděkovat za vyučení. Pověz tedy, ty moudrá hlavo, slova lovících šelem.”

„Vy a já jsme z jedné krve.” Mauglí to po způsobu lovících šelem pronesl s medvědí výslovností.

„Dobrá. A co řekneš ptákům?”

Mauglí mu to zopakoval a na konci každé věty hvízdl jako luňák.

„A hadům,” řekl Baghíra.

Mauglí odpověděl přímo nepopsatelným sykotem, potom udělal kotrmelec, pochvalně si plácl do dlaní, skočil Baghírovi na hřbet, bokem se tam uvelebil, patami ho kopal do lesklé srsti a hrozně se na Bálúa šklebil.

Author, autor, författare: Rudyard Kipling
Translated by, přeložil, översättning av:
Miloš Maixner, Britt G. Hallqvist, Aloys a Hana Skoumalovi

Tak se tedy učím jazykům, zvláště pak: …loveckému volání cizincovu, které je nutno opakovati hlasitě, pokud se naň nedostane odpovědi, kdykoli někdo z džunglího národa loví mimo hranice svých vlastních lovišť.

»Dovolte mi loviti zde, neboť mám hlad!«

P. S.

V pondělí jsem dělal první část zkoušky ze švédštiny.

Himmelfahrt – když muži jdou

author - malyfred / 17. 5. 2005

Povím vám, že bych nikdy neřekl, že nějaké Nanebevstoupení (Himmelfahrt), může mít něco do sebe. A ono má. Čtyřicet dní po Velikonocích si průměrný Čech – kovaný ateista, na nějakého nemrtvého Ježíše (prvního, dobře zdokumentovaného zombieho), ani nevzpomene. To průměrný Němec – ten sice také netuší o Ježišovi zhola nic, zato ví, že je to den volna a hlavně – den mužů!

Den, kdy muži opouštějí své ženy, milenky a matky a společně kráčejí do lůna přírody oddávat se pouze mužským zábavám. Den, kdy se utvrzují ve své mužnosti děláním kapitálních békovin. Den, kdy je na ně třeba brát ohledy, neboť chlapci se vracejí.

A tak i my, rozjařeni myšlenkou této skvělé tradice, která nám byla našimi německými spolumuži představena, tak i my jsme šli do lesů a oddávali se nesmyslným činnostem za stáleho hovoru a tichého snění o Huriskách v Ráji na nás čekajících.

Himmelfahrt


U44 – Jimbo nás nemá rád

author - malyfred / 16. 5. 2005

Sice se může zdát, že se tu pořád jenom bavím, ale ve skutečnosti nevím kam dřív skočit.

Výsledky tomu bohužel tak úplně neodpovídají. Náš cvičící Jim, pravověrnými Švédy vždy oslovován s „j” na začátku, a námi přezdívaný „Jimbo”, asi neví co je to statistika a o Gaussově křivce nejspíš nikdy neslyšel, protože ta jasně říká, že takto hodnocení všech studentů kursu vypadat nemá…

ann_res.png

Valborg, Valborg!

author - malyfred / 12. 5. 2005
Valborg

Už jsem o mohutných přípravách na Valborg psal (Valborg – Forsränningen, Valborg – Systembolaget). Celé město poslední dubnový den ožije a Švédové působí jednou do roka aspoň trochu jako normální lidé.


U43 – Já se neflákám

author - malyfred / 10. 5. 2005

Poslední týden tu usilovně studuji takovéto parády:

citace1.png

nebo též

citace2.png

To se čte jedna radost!

Tallin a Riga II

author - malyfred / 8. 5. 2005

Riga

Riga je už pořádně velké město (přes milion obyvatel) a na úvod jsme se opět nepříjemně prošli. Kdo by řek, že v jedne ulici mezi číslem popisným 35 a 100 budou dobré tři kilometry, že ano?

Riga


© 2004 - 2021 malyfred