skriker

So this is Berlin

autor - malyfred / 8. 9. 2005 /
  • english

místo: Berlín, Německo; čas: červenec 2005

ПЯТНИЦЦА – Солдат

autor - malyfred / 6. 9. 2005
5nizza

Солдат

я солдат я не спал пять лет и у меня под глазами мешки
я сам не видел
но мне так сказали
я солдат и у меня нет башки мне отбили ее сапогами
yo-yo-yo комбат орет разорванный рот у комбата потому что граната белая вата красная вата не лечит солдата

я солдат недоношенный ребенок войны
я солдат мама залечи мои раны
я солдат солдат забытой богом страны
я герой скажите мне какого романа

я солдат мне обидно когда остается один патрон только я или он последний вагон самогон нас таких миллион в оооон
я солдат я знаю свое дело мое дело стрелять чтобы пуля попала в тело врага эта рагга для тебя мама-война теперь ты довольна

я солдат недоношенный ребенок войны
я солдат мама залечи мои раны
я солдат солдат забытой богом страны
я герой скажите мне какого романа

i`m a souljah i`m a souljah i`m a souljah i`m a souljah i`m a souljah soul jah soul jah soul jah-jah

я солдат недоношенный ребенок войны
я солдат мама залечи мои раны
я солдат солдат забытой богом страны
я герой скажите мне какого романа


5nizza-Soldat.mp3

Šantán

autor - malyfred / 5. 9. 2005
_slavonice.jpg

Račte si řát?

Světa zdi

autor - malyfred / 4. 9. 2005 /
  • english

místo: Praha; čas: srpen 2005

Alfons Mucha – Slovanská epopej

autor - malyfred / 2. 9. 2005 /
  • english
Apotheosa z dějin slovanstva

Již roku 1900 v Paříži předsevzal jsem si zasvětit druhou polovici svého života práci, jež by pomáhala budovati a utužovati u nás cit národního uvědomění.

Jsem přesvědčen, že vývoj každého národa může se zdarem pokračovati jen tehdy, vyrůstá-li organicky a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachování této kontinuity je nezbytná znalost jeho historické minulosti.

V literatuře máme překrásná díla, jež národu – lidu staví před duševní zrak běh našich dějin – tu slavných – tu smutných.

I v hudbě symfonie a cykly, vážící se k naší historii, probouzejí lásku k vlasti cestou umění.

Chtěl jsem promluvit svým způsobem k duši národa, k tělesnému zázraku, jež nejrychleji dojmy přenáší k vědomí.

Obraz působí řekl bych agresivně: bez ohledu vniká otevřeným okem do duše. Jest věcí pozorovatele, aby s ním naložil po své vůli. Může jej přejít, nepřipouštěje si ho do vědomí, anebo sveden vnějškem díla zastaví se před ním a snad i pátrá po jeho obsahu a významu a nakonec i najde v něm ono jadérko, buď krásy nebo pravdy, kvůli němuž povstalo.

Práci tuto, nyní dokončenou, považoval jsem za svou povinnost. Uskutečnění tak velkého díla bez hmotných prostředků bylo nemožné.

Přítel můj, pan Charles R. Crane, jenž ač Američan, má velkou lásku k Slovanstvu, pochopil moje snahy a pomohl můj sen realizovati. V roce 1910 v Chicagu sjednali jsme spolu, že on pomůže nésti náklad spojený s mým dílem, jež dáno bude městu Praze darem.

Střehl jsem ve všech obrazech všeho , co by mohlo připomínati strohé spory a krev prolitou.

Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás musí všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží, a to tím snáže, dobře-li se pozná navzájem.

Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti skrovnými silami k tomuto poznání – aspoň a zatím u nás, v naší rodině slovanské.

Praha 1928
Alfons Mucha


Slovanská epopej

Slovanská epopej je umístěna na zámku v Moravském Krumlově.
Otevřeno: od 1. dubna do 31. října
denně mimo pondělí
9.00-12.00 13.00-16.00
tlf: 515 322 789

Zámek je bohužel ve špatném stavu a vstup do něj je doslova ostuda:

zámek v Moravském Krumlově

Brouk

autor - cnainee / 1. 9. 2005
aICT0003.jpg
© 2004 - 2021 malyfred