skriker

Jesus Was Not A Sailor

author - malyfred / 19. 8. 2005 /
  • česky
location: Prague, Czech Republic; August 2005

Propellerheads

author - malyfred / 17. 8. 2005
Propellerheads


Propellerheads-Crash!.mp3

Propellerheads - Extended Play E.P.

Wikipedia – Propellerheads

Pohlednice z Havlbrodu

author - malyfred / 12. 8. 2005
Karel Havlíček Borovský

Černá páska

author - malyfred / 10. 8. 2005
světlo

za Líbu

Nemám moc příbuzných a s těmi, které mám, se, vyjma nejbližších, příliš nestýkám. Jsme malá rodina v tom „širším” slova smyslu a jsme rozpadlá rodina v tom „užším” významu.

V pondělí umřela Líba ze šiřší rodiny. V jejím případě věta: „Zemřela po dlouhé a těžké nemoci.” dává děsivě smysl.

Páč je hezky

author - malyfred / 4. 8. 2005
místo: Roudnice; čas: červenec 2005

They Were Happy

author - malyfred / 2. 8. 2005 /
  • česky
location: Czechoslovakia; time: some 50 years ago
© 2004 - 2021 malyfred