skriker

Nač je na světě

author - malyfred / 7. 6. 2005 /
  • česky

It seems that you do not speak czech so the following text is probably useless for you. But you could try to learn something about czech language anyway: Spoken Czech, its character and use


Každý jazyk je závratně složitou soustavou projevových prostředků. Každý jazyk tvoří v své celistvosti – tedy přes mnohé vnější i vnitřní obdoby a shody s jazyky jinými – projevovou soustavu zcela osobitou, nezaměnitelnou, nezastupitelnou, neopakovatelnou. Soustavu do té míry jemnou a složitou, že přiučit se cizímu jazyku je mozkový výkon už velmi značný a že naučit se mu dokonale je výsadou jedinců výjimečných.

Soustava tak náročná, zároveň však tak nesmírně významná pro veškerý život hmotný i nadhmotný nevyhne se otázce po své raison d'être, otázce, proč je vlastně na světě. Tato hamletovská otázka může ze zásek života vypadnout na jedince, může vycenit zuby na celý národ. Může neslyšitelně zaznít z úst lidstva, může zasyčet z jícnu světových dějin: Nač jsi vlastně na světě, češtino? Na takovou otázku je jen jediná odpověď. Slyšte ji: národní jazyk je neopakovatelným zrcadlem kosmu a nenahraditelným nástrojem, jímž se jedinci národa a jimi národ sám promítají do kosmu.

Tím zas je vysloven fakt dvojí. Zrcadlo kosmu -: zrcadlo, a buďsi sebebenátštější, je nástroj trpný, sluncím, ba i té pouhé naší planetě, tedy světu, nesejde přespříliš na tom, jak se zrcadlí ve vašich zracích a duších.

Ale ty průměty do kosmu – toť něco jiného, toť fakt aktivní, toť skutečnost, které génius světových dějin nemůže tak snadno nedbat. Nebude však promítání jako promítání. Nestačí výlučná a neopakovatelná povaha jeho projevových prostředků, tedy vypracovaná individuálnost jazyka, bude třeba, aby jedinečné projevové prostředky promítaly jedinečné obsahy psychické a duchové. Neboť vizte, čemu učí dějiny národního jazyka.

Než se ustavil národní jazyk, byly mluvy kmenové. Také každá z nich měla svou jedinečnou a nezaměnitelnou soustavu projevových prostředků. Ale když se ukázalo, že jedinečnost projevu není legitimována jedinečností obsahu, že psychických a mentálních shod mezi kmeny je daleko víc než růzností a že těch rozdílů valem ubývá, stal se z mluvy kmene ústředního, nejsilnějšího, nejmocnějšího jazyk celonárodní, a všechny ostatní kmenové mluvy poklesly na nářečí, na pouhý „idiom”, na tůňky hodně stranou od oceánu života.

Vývoj naprosto logický: neboť bez dostatečné odlišenosti duševních a duchových obsahů pozbývá jakákoli jazyková soustava svého nejhlubšího a vlastně jediného oprávnění a stává se pouhopouhou překážkou ve stycích lidí s lidmi, daremnou a pohoršlivou překážkou dopravní. A takové obstaculum dějiny na své dráze netrpí.

Jazyk každého z tzv. malých národů bude žít, dokud jeho jedinečná soustava projevová bude sloužit projevům jedinečné soustavy a organisace niterné. Tedy na historickou vteřinu tak dlouho, dokud duch a duše národa budou nezaměnitelné s každým jiným národním duchem, s každou jinou národní duší. Jediným životním oprávněním a ospravedlněním češtiny v očích lidstevních dějin je, že češství lze vyjádřit a vyžít jen česky a že češství je duševní, duchový, mravní fakt nezaměnitelný s jakýmkoli- stvím na světě.

Jakmile by se však češství stalo psychickou, spirituální, morální hodnotou zaměnitelnou i jen v podstatné převaze složek s vnitřním stavivem jiného principu národního, stane se z češtiny pohoršlivá a směšná dopravní překážka, kterou génius dějin smete.

Což všechno dohromady není pražádná mystika, nýbrž střízlivý počet dějinné účelnosti, aritmetika úkonnosti, funkce. Infinitesimální počet neomylně správný.

Integrál spravedlivosti nejsvrchovanější.

(Pavel Eisner – Chrám i tvrz)


A mně nezbývá než se začít stydět za to jak píši…

Shodou okolností se podobnému tématu věnoval jazykový poradce České televize – Petr Vybíral v článku Čeština před kamerou, ze kterého bych citoval: „V dnešní době stoupá prestiž mluveného jazyka, a to nejen toho spisovného. Pro diváka to znamená, že se dnes může (nejen) v televizi setkat s pronikáním nespisovných výrazů, a to i tam, kde byly ještě před pár lety nemyslitelné.”

Můj vlastní projev budiž toho důkazem. Otázka zní: kdy a kde to skončí?

(malyfred)

Satan, Your Kingdom Must Come Down

author - malyfred / 7. 6. 2005

Včera jsem se díval na film, ve kterém si hlavní hrdinka zamilovala velmi starý americký tradicionál „Satan, your kingdom must come down”. Je to boží znamení, že na mě dnes ta samá písnička vyskočila jako první při náhodném přehrávání nově stažené hudby? Tuší někdo jestli se mám bát? Nebo je to snad dobré znamení?


Satan, your kingdom must come down
Satan, your kingdom must come down
I heard the voice of Jesus say
Satan, your kingdom must come down
I'm gonna pray until they tear your kingdom down
pray until they tear your kingdom down
I heard the voice of Jesus say Satan, your kingdom must come down
gonna shout until they tear your kingdom down gonna shout until they tear your kingdom down I heard the voice of Jesus say
Satan, your kingdom must come down

Hyde park

author - cnainee / 6. 6. 2005

PICT0011m.jpg

Jimbo Project: Handwriting recognition using an Artificial Neural Network

author - malyfred / 5. 6. 2005
jimbo_jones.jpg

Abstract

This work deals with recognition of isolated hand-written characters using an artifical neural network. The characters are written on a regular sheet of paper using a special pen that produces biometric signals which are after analized by a computer. In this document we describe our research and tests on different MLP and RBF network architecture trying to find a solution and compare it to the current based on K-means.

Download: Jimbo Project: Handwriting recognition using an ANN.pdf

Arificial Neural Network

Imperial College of London

author - cnainee / 4. 6. 2005

PICT0013m.jpg

and loneliness answers my sigh

author - malyfred / 3. 6. 2005 /
  • česky

location: Europe; time: 2005

Picadilly angel

author - cnainee / 2. 6. 2005

PICT0083m.jpg

B42 – London II

author - cnainee / 1. 6. 2005

Rano jsem vstal, a vykodrcal se od holek. Pred barakem me napadlo ze by to chtelo asi novej listek. Potesilo me ze v pondeli meli Bank holidays, takze sem zas mohl jezdit za off-peak cenu.

PICT0002m.jpg

Busem jsem se dopravil do Kilburnu a zacal resit ze by to chtelo nejakou snidani.


© 2004 - 2022 malyfred